Partea 1. TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE (CLIENT) 

Artă. 1. Aplicabilitate

Prezentul CLIENT al Vânzării este aplicabil și integral pentru toate acordurile de cumpărare încheiate de ICS Advisory and Finance (denumit în continuare „Furnizorul de servicii”), precum și pentru toate ofertele, ofertele, serviciile și livrările furnizate de Furnizorul de servicii.

CLIENTUL Clientului sau al altor părți nu se aplică niciodată, cu excepția cazului în care se convine altfel în scris.

Prin acceptarea acestor CLIENTI, Clientul renunță la dreptul de a solicita aplicabilitatea altor CLIENTI.

CLIENTUL Clientului (sau al altor părți) este exclus în mod expres ca neaplicabil. Dacă în orice moment un articol sau mai multe articole ale prezentului CLIENT devin invalide, celelalte articole conținute în prezentul document vor rămâne eficiente pentru părți.

Variațiile la acest CLIENT pot fi convenite numai în formă scrisă, cu semnăturile reprezentanților autorizați ai părților. În plus, variantele aprobate ale contractelor de cumpărare specifice nu se aplică niciunui alt acord, cu excepția cazului în care este confirmat în mod explicit în formă scrisă.

Artă. 2. Definiții

Consultanță / Consultanță / Consultanță: Informațiile pe care Furnizorul de servicii le împărtășește cu Clientul nu pot fi considerate o opinie obligatorie din punct de vedere juridic, un aviz oficial etc., cu excepția cazului în care Clientul a solicitat în mod special pregătirea unei „avize fiscale” sau „avize juridice” și a primit documente cu astfel de titluri semnat de unul dintre partenerii seniori ai Furnizorului de servicii.

Artă. 3. Contracte

 • Orice contract încheiat între Furnizorul de servicii și Client va include și respecta acești CLIENTI. Niciun alt CLIENT nu se va aplica, cu excepția cazului în care un partener senior ICS a acceptat în mod explicit acest lucru în scris.
 • Comanda Clientului pentru un serviciu al Furnizorului de servicii va fi considerată acceptată numai după ce Furnizorul de servicii a primit și a aprobat un formular de comandă completat, detaliile facturii, o scrisoare de angajament (sau un document similar) și documentația de due diligence a Clienților. Dacă verificarea de fond a clientului dă rezultate negative, comanda va fi anulată.

Dacă decizia de anulare se bazează pe motivele cuprinse în art. 15 (acțiuni ilegale) sau suspiciuni cu privire la astfel de acțiuni, care duc la un dosar inadecvat pentru conformitate, iar Clientul refuză să furnizeze detalii despre identitatea sa sau identitatea altor persoane care participă la structură pentru a reduce riscul estimat, apoi Clientul nu va fi rambursat pentru nicio plată deja efectuată.

De asemenea, Furnizorul de servicii va instrui Clientul prin e-mail. Corespondența va fi, de asemenea, supusă acestor CLIENTI.

 • Clientul înțelege că a încheiat acordul cu Furnizorul de servicii în temeiul acestor CLIENTI în calitatea sa de mandant, mai degrabă decât de agent care reprezintă o altă persoană sau care acționează în numele acestora. Prin urmare, Clientul își asumă răspunderea personală pentru acoperirea taxelor furnizorului de servicii. În cazul în care furnizorul de servicii a fost contractat pentru a furniza servicii de contabilitate și de evidență contabilă de către o companie, șeful companiei va da garanții personale pentru plata taxelor furnizorului de servicii.

Artă. 4. Informații furnizate

 • Furnizorul de servicii trebuie să ofere clienților informații din cele mai bune cunoștințe, bazându-se pe expertiza și experiența sa în domeniul impozitelor și dreptului.

Informațiile furnizate Clientului vor depinde de circumstanțe specifice legate de Client și de situații particulare care nu pot fi prevăzute sau evaluate în prealabil de către Furnizorul de servicii.

 • Clientul este sfătuit să consulte întotdeauna consilierul său juridic / fiscal și / sau contabilul înainte de a semna un acord.
 • Informațiile furnizate Clientului de către Furnizorul de servicii depind de jurisprudența actuală / rezonabil previzibilă și de legislația din acel moment. Nu se va interpreta ca o garanție sau o garanție că oricare dintre cele două vor rămâne neschimbate.

Artă. 5. Servicii ale terților

 • Furnizorul de servicii are dreptul de a utiliza servicii terță parte atunci când prestează servicii pentru Client.
 • Furnizorul de servicii nu își asumă nicio răspundere pentru eventualele dezavantaje ale unor astfel de părți, dacă poate dovedi că a selectat părțile cu responsabilitatea cuvenită.

Artă. 6. Deschiderea contului bancar

 • Furnizorul de servicii va depune eforturi rezonabile pentru a asista Clientul prin procedura de deschidere a contului bancar.
 • Furnizorul de servicii nu își asumă nicio responsabilitate în cazul în care banca îl respinge pe client la propria sa discreție.
 • În caz de respingere, Furnizorul de servicii va ajuta clientul să solicite un alt cont fără taxe suplimentare (aprobarea cererii este la latitudinea băncii).

Artă. 7. Imigrarea

 • Furnizorul de servicii nu își asumă responsabilitatea pentru respingerea permisului dacă Clientul nu a predat documentele necesare.
 • Furnizorul de servicii nu își asumă responsabilitatea în cazul în care Clientul este respins de Serviciul de imigrare și naturalizare. Nicio instituție din Olanda nu poate garanta acceptarea.
 • Furnizorul de servicii nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul planurilor de afaceri ale Clientului sau pentru refuzul unei finanțări / permise / etc. pe baza planurilor de afaceri.

Artă. 9. Secretar / reprezentant local

 • Termenul acordului pentru serviciile de secretar / reprezentare locală este de un an.
 • Acordul va fi prelungit automat în cazul în care Clientul nu trimite o notificare scrisă pentru încetarea acestuia cu trei luni înainte de încheierea acestuia.

Artă. 10. Contabilitate

 • Clientul trebuie să prezinte documentele necesare pentru contabilitate (sau depunerea declarațiilor fiscale) într-un interval de timp acceptabil: nu mai mult de o lună după încheierea perioadei contabile.
 • Furnizorul de servicii își va îndeplini obligațiile folosind informațiile transmise de Client. Furnizorul de servicii nu va fi tras la răspundere pentru întârzierile la depunerea declarațiilor fiscale, în cazul în care Clientul nu a prezentat documentele necesare la timp (până la cincisprezece zile după încheierea perioadei contabile).

Artă. 11. Constituire societate

 • Taxa pentru înființarea unei entități include numai înregistrarea societății, adică actul notarial și înregistrarea la Camera comercială.
 • Furnizorul de servicii este responsabil numai pentru înregistrarea companiei.
 • Clientul este responsabil pentru compania însăși.
 • Furnizorul de servicii nu își asumă responsabilitatea pentru întârzierile cauzate de „circumstanțe neprevăzute”, probleme tehnice la Camera Comercială și alte evenimente în afara sferei de control a Furnizorului de servicii.

Artă. 12. Oferte

 • Ofertele emise de Furnizorul de servicii nu constituie oferte obligatorii.
 • Comanda unui Client reprezintă o ofertă pentru încheierea unui acord de cumpărare cu Furnizorul de servicii conform prezentului CLIENT și a oricăror cotații relevante din partea Furnizorului de servicii.
 • Furnizorul de servicii poate accepta o astfel de ofertă în scris, verbal sau începând să îndeplinească obligații ca în cazul oricărui contract de cumpărare.

Artă. 13. Prestarea serviciului, răspundere

 • Data estimată de finalizare a unui serviciu furnizat de Furnizorul de servicii ar trebui considerată ca o estimare. Cu toate acestea, Furnizorul de servicii va face toate eforturile rezonabile pentru a respecta programul preliminar.
 • În cazul în care Furnizorul de servicii rămâne în urmă sau Clientul nu este mulțumit de prestarea serviciilor, Clientul trebuie să notifice conducerea Furnizorului de servicii în termen de cincisprezece zile lucrătoare de la apariția problemei.
 • După ce au trecut cincisprezece zile lucrătoare, Furnizorul de servicii nu își asumă responsabilitatea pentru daune, de exemplu cauzate de întârzieri.
 • Furnizorul de servicii nu poate fi tras la răspundere pentru cesiunile nefinalizate care depind de deciziile luate de terți la propria lor discreție, în special Administrația fiscală în cazul înregistrării TVA, o bancă în cazul solicitării unui cont bancar sau Imigrarea și naturalizarea Serviciu în cazul solicitării unui permis de imigrare.
 • Furnizorul de servicii poate fi tras la răspundere de către Client doar pentru neîndeplinirea unei misiuni din cauza neîndeplinirii obligațiilor sau neglijării. Răspunderea furnizorului de servicii nu poate depăși valoarea contractului pentru serviciul respectiv. În niciun caz Furnizorul de Servicii nu va fi responsabil pentru pierderile consecințe, inclusiv pierderea câștigurilor.
 • În cazul în care Clientul raportează cu promptitudine despre o problemă, Furnizorul de servicii va garanta asistență deplină, pe cât posibil, pentru a-l ajuta pe Client având un partener senior să rezolve problema.
 • În cazul în care Clientul nu raportează cu promptitudine, Furnizorul de servicii va garanta totuși asistență deplină, în măsura posibilităților sale, dar având în vedere art. 13, 3).

Artă. 14. Obligațiile clienților

 • Clientul garantează și garantează Furnizorul de servicii și reprezentanții săi că informațiile transmise de Client au fost corecte la momentul respectiv și se aștepta să rămână corecte în viitorul previzibil.
 • Clientul nu a fost angajat și nu se va angaja în activități ilegale în operațiunile sale comerciale anterioare, prezente și viitoare.
 • Clientul nu este în prezent în faliment, insolvabil sau amânează plățile. El / ea nu se află în prezent în conflict cu administrația fiscală națională în ceea ce privește o anumită poziție fiscală.
 • Clientul va notifica imediat Furnizorul de servicii sau un reprezentant al acestuia cu privire la orice modificare a informațiilor pe care le-a furnizat.
 • Clientul va urma instrucțiunile furnizate împreună cu oferta.
 • Clientul nu va dezvălui conținutul discuțiilor sale cu managerul de cont, Consult sau alți reprezentanți ai furnizorului de servicii, cu excepția cazului în care este obligat în mod legal să facă acest lucru. Informațiile partajate și discuțiile sunt strict confidențiale.

Art. 15 Rezilierea imediată a contractului

 • Furnizorul de servicii poate rezilia imediat un contract pentru serviciile sale, la orice indicație că Clientul ar putea fi angajat în finanțarea terorismului, spălarea banilor sau alte acțiuni ilegale.
 • Contractul poate fi reziliat imediat dacă Clientul refuză să ia în considerare și / sau să nu respecte cereri suplimentare de diligență în scopul conformării cu Directiva împotriva spălării banilor (reglementarea UE) și / sau WWFT olandeză.
 • Clientul este responsabil pentru orice daune cauzate Furnizorului de servicii. În astfel de situații, Clientul nu va primi rambursare.

Artă. 16. Cheltuieli și costuri suplimentare

 • Furnizorul de servicii poate percepe o taxă pentru verificările de fond ale Clientului și ale oricărei alte persoane care contactează Furnizorul de servicii în calitate de reprezentant sau informator al Clientului.
 • Dacă se percep astfel de taxe, Furnizorul de servicii va informa Clientul în prealabil și va continua doar cu aprobarea acestuia. Furnizorul de servicii garantează că nu vor exista taxe ascunse.

Artă. 17. Diligență periodică sau suplimentară

 • Clientul trebuie să trimită furnizorului de servicii un certificat de conduită la cerere.
 • Furnizorul de servicii poate solicita clientului o diligență suplimentară din următoarele motive:

- expirarea documentelor vechi;

- temeiuri legale pentru a solicita detalii suplimentare;

- efectuarea unui control de rutină, conform prevederilor regulamentului național AML;

- primirea de noi informații sau a unei cereri de due diligence de la o autoritate oficială, un notar sau o altă organizație competentă;

 • În cazul în care Clientul nu îndeplinește cererea cu o perioadă rezonabilă de timp (două săptămâni până la 30 de zile) și oportunitate, în ciuda mementourilor trimise, Furnizorul de servicii are dreptul la rezilierea imediată a contractului. În astfel de cazuri, orice sumă plătită va fi reținută de către Furnizorul de servicii.

Artă. 18. Condiții de plată

 • Valoarea contractului se datorează la treizeci de zile de la emiterea facturii, cu excepția cazului în care părțile au convenit asupra unui alt acord în formă scrisă sau dacă Clientul a primit o reducere. În caz de reducere, plata trebuie efectuată la data comenzii.
 • În cazul în care Clientul nu reușește să transfere sumele datorate către Furnizorul de servicii până la datele specificate, atunci el / ea va trebui să plătească dobânzi cu privire la plata restantă plus 3 la sută pe an. Dobânzile se vor acumula zilnic de la data plății datorată datei efective de plată a sumei rămase.
 • Furnizorul de servicii poate solicita respectarea imediată a obligațiilor Clientului în cazul în care Clientul se află în stare de faliment, insolvență sau își păstrează conturile bancare.
 • Furnizorul de servicii poate solicita, la propria sa discreție, plata în avans (parțială sau completă) cu privire la orice sumă plătibilă de către Client sau poate solicita Clientului să ofere garanții terțe pentru aceste sume, spre satisfacția Furnizorului de servicii. De asemenea, furnizorul de servicii poate solicita transferul unei plăți printr-un L / C irevocabil verificat de o bancă acceptabilă. În fiecare dintre cazuri, eșecul Clientului poate duce la suspendarea livrării serviciilor Furnizorului de servicii.

Artă. 19. Costul de anulare

 • După ce Clientul plasează o comandă, el / ea trebuie să plătească furnizorului de servicii întregul preț al serviciului, chiar dacă decide să anuleze serviciile Furnizorului de servicii, cu excepția cazului în care furnizarea serviciului (de exemplu, asistență de secretariat) nu a început încă ȘI Serviciul Furnizorul nu a emis încă nicio factură.
 • Clientul nu va fi rambursat integral dacă încetează contractul din motivele enumerate la art. 13, cu excepția cazului în care Furnizorul de servicii primește suficient timp pentru a atenua problemele. Timpul necesar poate depinde de alte părți, deci nu se poate prezenta o estimare exactă. În cazul în care Furnizorul de servicii se dovedește că nu este în măsură să corecteze problema, poate considera oportun să ramburseze Clientul pentru serviciul respectiv.
 • Rambursările la formarea societății nu pot fi acordate după formarea efectivă a entității (și înregistrarea la Camera comercială). Lucrarea efectuată și entitatea creată implică costuri care, odată plătite, nu pot fi rambursate.

Artă. 20. Costuri de contabilitate / administrare

În cazul în care Clientul decide să-și transfere contabilitatea către un alt furnizor, contabilul Furnizorului de servicii va finaliza transferul pentru o taxă de 750 Euro.

Artă. 21. Comunicare

Trimiterea de mesaje electronice către Furnizorul de servicii este pe riscul Clientului. Furnizorul de servicii nu va fi responsabil sau responsabil pentru sosirea incompletă sau incorectă sau pentru neavenirea unui mesaj trimis electronic.

Artă. 22. Confidențialitate

 • Clientul va păstra confidențial orice informație obținută cu privire la proceduri, informații corporative și detalii date de Furnizorul de servicii.
 • O încălcare a acestor condiții de către Client va oferi Furnizorului de servicii dreptul de a întrerupe toate serviciile, indiferent de natura acestora.

Artă. 23. Instanțele competente și legile aplicabile

Toate litigiile vor fi soluționate fără excepție de către instanțele competente olandeze, cu excepția cazului în care părțile au convenit în scris cu diferite aranjamente.

 

Partea 2 - Termeni și condiții Serviciul de contabilitate

          
Acord pentru servicii de evidență fiscală (NL)

ÎNTRUCÂT, Clientul dorește să obțină anumite servicii de contabilitate de la ICS ADVISORY și este de acord să angajeze ICS ADVISORY ca independent pentru a efectua aceste servicii, iar ICS ADVISORY este de acord să furnizeze astfel de servicii Clientului.

ACUM, prin urmare, având în vedere convențiile și acordurile reciproce conținute aici, părțile contractante convin asupra următoarelor condiții:

 1. Termen contractual

Prezentul contract va intra în vigoare la data de DATA DE ÎNCEPUT. Aceasta va rămâne în vigoare pentru o perioadă de un „an de carte”. Contractul va fi prelungit automat dacă Clientul nu încetează contractul în scris cu trei luni înainte de sfârșitul fiecărui an contabil consecutiv.

 1. Reprezentant al clientului desemnat

Pentru a asigura o comunicare eficientă și un proces de proiectare eficient între Client și

ICS ADVISORY, Clientul este de acord să desemneze un singur reprezentant care să lucreze direct cu ICS ADVISORY.

Informații despre reprezentantul clientului desemnat:

 

Nume: ______________________________________

 

Telefon: ______________________________________

 

E-mail: _______________________________________

 1. Servicii de contabilitate

În conformitate cu termenii și condițiile stabilite în prezentul contract, ICS ADVISORY este de acord să furnizeze Clientului următoarele servicii:

 • Taxa TVA Returnează. ICS ADVISORY va pregăti returnările trimestriale de impozite pe TVA pe baza facturilor de vânzare-cumpărare furnizate și a extraselor bancare / registrului de numerar. Aceste documente vor trebui trimise înaintea ICS ADVISORY pe data de 24 a fiecărei luni.
 • Pregătirea raportului anual la sfârșitul fiecărui an de carte.
 • Depunerea raportului anual la Camera de Comerț olandeză.
 • Completarea declarației anuale de impozit pe profit în termen de 6 luni după încheierea anilor.

În plus, ICS ADVISORY poate efectua servicii suplimentare de contabilitate pentru Client, dacă Clientul solicită acest lucru și ICS ADVISORY este de acord să facă acest lucru. Cu toate acestea, orice servicii care nu sunt descrise în mod specific în această foaie de confirmare nu sunt incluse în taxa de contabilitate și vor fi facturate separat Clientului.

Clientul va furniza ICS ADVISORY un mandat pentru a acționa în numele companiei clientului, în special pentru relațiile cu autoritățile fiscale. În afară de aceasta, Clientul va aproba instrucțiunile pentru autoritățile fiscale de a transmite direct toate corespondențele legate de impozite direct către Departamentul de contabilitate al ICS ADVISORY (în Breda). În acest scop, am adăugat anexa A (Proxy) la această foaie de confirmare.

 1. Utilizarea serviciilor unor terți

ICS ADVISORY va avea dreptul să utilizeze serviciile unor terțe părți atunci când furnizează Servicii Clientului.

 1. Taxa pentru serviciul de contabilitate

Având în vedere serviciile care trebuie prestate de ICS ADVISORY, Clientul este de acord să compenseze ICS ADVISORY pentru serviciile prestate după cum urmează:

Servicii Suma excl. 21% TVA
Taxă contabilă pentru 0-100 facturi 395 € pe trimestru (3 luni)
Taxă suplimentară pentru mai mult de 100 de facturi 75 EUR pe trimestru (3 luni) - pe 100 de mutații suplimentare
Consultare fiscală / rapoarte de consultant junior 90 € pe oră
Consultări fiscale / rapoarte ale partenerului senior 155 € pe oră
Declarație VIES aplicabilă prin TVA mutată 35 € pe retur
Obiecție în materie fiscală € 90
În cazul unui audit fiscal sau investigație / vizită Retinere de 675 €
Începeți întâlnirea cu oricine vine în întâmpinarea ICS ADVISORY în numele Clientului sau vine să obțină informații despre Client 90 € pe oră
 1. Costuri și cheltuieli

În plus față de taxele specificate mai sus, Clientul va rambursa ICS ADVISORY pentru orice costuri și cheltuieli accidentale suportate de ICS ADVISORY în efectuarea, pentru Client, a serviciilor prevăzute în acest Contact, inclusiv, dar fără a se limita la, modificările care trebuie să fie efectuate după data depunerii, tratarea petițiilor și obiecțiilor în materie fiscală și cheltuieli similare. Costurile și cheltuielile vor fi facturate Clientului la o taxă orară de 90 EUR ex. TVA.

În cazul în care companiei dvs. i se acordă un statut de risc ridicat (pe baza activităților sau a experienței dvs. comerciale), ICS ADVISORY poate percepe Clientului un depozit de până la 995 EUR.

Vom confirma întotdeauna costurile sau estimarea costurilor cu dvs. în prealabil.

 1. Plăţile

Toate plățile (trimestriale) trebuie plătite în avans. Atunci când plata nu este primită la timp, ICS ADVISORY are dreptul să oprească serviciile și decontarea TVA trimestrială ar putea fi întârziată, cu potențiale amenzi (și taxe suplimentare) ca urmare.
ICS ADVISORY va trimite prima factură pentru serviciile de rezervare, odată ce vom primi misiunea de la Client și își va începe serviciile după ce plata a fost primită.

 1. Debit autorizat

Clientul acceptă să semneze un formular de mandat, care acordă ICS ADVISORY permisiunea de a trimite instrucțiuni recurente de colectare între companii către bancă pentru a debita contul dvs. bancar corporativ (olandez).

 1. Responsabilitatea clientului

Clientul va fi singurul responsabil pentru furnizarea ICS ADVISORY toate informațiile, facturile, datele și documentele necesare pentru efectuarea Serviciilor convenite în temeiul prezentului Contract. Clientul va furniza ICS ADVISORY toate documentele și facturile necesare la sfârșitul fiecărei luni. Cel târziu trebuie respectate următoarele termene:

 • Pentru primul trimestru, documentele trebuie primite de ICS ADVISORY cel mai târziu pe 10 aprilie.
 • Pentru al doilea trimestru, documentele trebuie primite de ICS ADVISORY cel mai târziu pe 10 iulie.
 • Pentru cel de-al treilea trimestru, documentele trebuie primite de ICS ADVISORY cel mai târziu pe 10 octombrie.
 • Pentru al patrulea trimestru, documentele trebuie primite de ICS ADVISORY cel mai târziu pe 10 ianuarie.

Clientul recunoaște și este de acord că acuratețea informațiilor financiare furnizate către ICS ADVISORY este responsabilitatea exclusivă a Clientului. ICS ADVISORY nu va fi considerat responsabil pentru producerea de situații financiare inexacte, înregistrări și facturare sau orice alte rapoarte financiare în cazul în care datele financiare sunt transmise pe baza informațiilor inexacte furnizate de Client.

ICS ADVISORY ar putea necesita aprobarea Clientului înainte de a depune o declarație fiscală sau un raport anual. Este responsabilitatea Clientului să răspundă cu promptitudine și să evite orice penalități de depunere cu întârziere.

 1. Procedură rapidă și costuri de administrare

Dacă Clientul transmite documentele solicitate după termenul menționat la punctul 7, ICS ADVISORY va percepe Clientului o taxă administrativă de 67 EUR pentru fiecare întârziere. Taxe similare vor apărea în cazul cererilor urgente care trebuie luate în considerare într-un interval de timp limitat. Taxele alternative pot fi cotate de ICS ADVISORY în funcție de situație.
În cazul în care Clientul depune documentele necesare la o lună după trecerea termenului, ICS ADVISORY poate percepe Clientului costuri de administrare de 67 €, iar Clientul trebuie să ia în considerare depunerea cu întârziere a penalităților percepute de către Autoritățile Fiscale. Taxele suplimentare pot apărea pentru a obiecta împotriva unei evaluări „estimate” (de către autoritățile fiscale).

 1. Reprezentări reciproce
 • Reprezentări ale Clientului: Clientul declară și garantează că:
 • va respecta legea olandeză în utilizarea serviciilor;
 • executarea, livrarea și executarea prezentului Contract au fost autorizate în mod corespunzător și nu vor intra în conflict cu nicio obligație a Clientului, indiferent dacă apar prin contract, prin aplicarea legii sau altfel;
 • acest contract constituie o obligație valabilă și obligatorie din punct de vedere juridic cu ICS ADVISORY; și
 • Clientul are toate drepturile necesare pentru a numi ICS ADVISORY drept contabil al acestuia.

(B) Reprezentanțe ale ICS ADVISORY: ICS ADVISORY reprezintă și garantează că:

 • va respecta legea olandeză în efectuarea Serviciilor;
 • nu există contracte și / sau convenții restrictive care să împiedice îndeplinirea deplină a îndatoririlor și obligațiilor ICS ADVISORY în temeiul prezentului contract; și
 • ICS ADVISORY are calificările, cunoștințele și experiența necesare pentru îndeplinirea îndatoririlor și obligațiilor care decurg din prezentul acord;
 1. Taxa de transfer

Dacă Clientul dorește să transfere serviciile de contabilitate către un alt Contabil, trebuie să informeze ICS ADVISORY cu trei luni înainte de sfârșitul primului an de carte. Rezilierea trebuie să fie scrisă. ICS ADVISORY va percepe 395 EUR pentru a transfera toate documentele și fișierele digitale ale Clientului către noul său Contabil și să coopereze ca legătură în această chestiune. Acesta este un serviciu opțional.

 1. Limitare a răspunderii

ICS va fi răspunzător pentru neîmplinirea sau întârzierea unei misiuni numai dacă s-a dovedit că neîmplinirea sau întârzierea a fost cauzată de neglijarea intenționată sau implicită intenționată a ICS ADVISORY. Măsura răspunderii ICS ADVISORY nu trebuie să depășească valoarea prețului contractului și în niciun caz ICS ADVISORY nu va fi răspunzătoare pentru pierderile sau pierderile de profit rezultate ca urmare a celor de mai sus.

 1. Rezilierea provizorie

ICS ADVISORY are dreptul de a rezilia acest contract imediat în momentul în care există indicii că ar putea avea loc spălarea banilor, fraudă, finanțarea terorismului sau ilegalitate în general. Clientul va fi responsabil și răspunzător pentru orice daune cauzate ICS ADVISORY. Prețul integral al serviciilor nu va fi rambursat Clientului dacă ICS ADVISORY decide rezilierea Contractului ca urmare a motivelor menționate mai sus.

În cazul oricărei încălcări a condițiilor stipulate sau în cazul unei dezinformări, autoritățile fiscale pot decide să revoce numărul de TVA, iar ICS ADVISORY poate decide să înceteze serviciile sale de contabilitate și să demisioneze din funcția de reprezentant fiscal.

 1. Jurisdicție și litigii

Prezentul contract va fi guvernat de legile Olandei. Toate litigiile vor fi soluționate de instanțele din Țările de Jos. Părțile sunt de acord cu jurisdicția exclusivă a unor astfel de instanțe, sunt de acord să accepte notificarea procesului prin poștă și renunță la orice apărare jurisdicțională sau la locul de desfășurare disponibilă altfel.

 1. Integrare

Subsemnatul declară că Clientul dorește să utilizeze serviciile de mai sus, sub rezerva prevederilor din Termenii și condițiile generale ale căror anexe sunt extrase. Subsemnatul prin prezenta declară în mod expres că este de acord cu condițiile acestuia.

Acești termeni și condiții au fost redactați de Lwzjuristen

ICS Advisory are sediul la:
Beursplein 37
3011AA Rotterdam
Olanda

ICS are camera de comerț reg. nr. 71469710 și TVA nr. 858727754

Găsiți și:
- Politica de Cookie
- Politica de Confidențialitate
- Termenii şi Condițiile
- Declinare a responsabilităţii