Disclamer

Actualizat pe 01-07-2021

Clauza generală

 • Prezenta disclaimer guvernează utilizarea site-ului web al companiei noastre.
 • b) Vizind site-ul, sunteti de acord cu textul integral al avertismentului; prin urmare, dacă nu sunteți de acord cu prezentul document sau cu o parte a acestuia, nu trebuie să utilizați site-ul.
 • c) Site-ul nostru are cookie-uri. Prin utilizarea site-ului sau a acordului cu prezenta declarație de declinare răspundere, acceptați utilizarea cookie-urilor în conformitate cu dispozițiile noastre politică privind confidențialitateacondițiile de funcționare și politică privind cookie-urile.

Notificare privind drepturile de autor

 • Carnetele de Copyright (c) 2015-2021, un nume comercial al ICS Marketing BV, Olanda.
 • În legătură cu prevederile specifice prezentei disclaimer:
 • noi și licențiatorii noștri controlam și deținem toate drepturile de autor și drepturile conexe referitoare la proprietatea intelectuală în ceea ce privește site-ul nostru, inclusiv materialele publicate în acesta; și
 • toate drepturile de autor și drepturile conexe referitoare la proprietatea intelectuală sunt rezervate în ceea ce privește site-ul nostru, inclusiv materialele publicate în acesta.

Licențierea utilizării site-ului

Utilizatorul poate

 • vizualizați paginile site-ului utilizând un browser;
 • descărcați paginile site-ului web în memoria cache a browserului;
 • tipăriți paginile de pe site,

în acord cu celelalte clauze ale prezentei disclaimer.

 • Cu excepția cazurilor permise de alte clauze ale prezentei clauze de declinare a responsabilității, nu aveți voie să descărcați materiale de pe site sau să stocați astfel de materiale pe computerul dvs.
 • Aveți dreptul să utilizați site-ul NUMAI pentru scopuri personale / de afaceri. Dacă nu controlați sau nu sunteți proprietarul drepturilor de autor relevante, nu vi se permite:
 • republicați materialele publicate pe site-ul nostru (pe alte site-uri sau în altă parte);
 • închirierea, vânzarea sau sublicenŃa publicată pe site;
 • a publica orice material publicat pe site-ul nostru;
 • folosiți materialele site-ului nostru în scopuri comerciale;
 • redistribuiți materiale publicate pe site-ul nostru. În orice moment, putem restricționa accesul la anumite zone ale site-ului web sau la întregul site web, după cum consideră necesar. Nu trebuie să încercați să ocoliți sau să ocoliți orice măsuri de restricționare existente pe site.

Utilizare admisibilă

Nu trebuie:

 • să utilizați site-ul web într-un mod / să întreprindă acțiuni care ar putea să le deterioreze sau să le afecteze accesibilitatea, disponibilitatea sau performanța;
 • utilizați site-ul web într-un mod fraudulos, ilegal, dăunător sau ilegal sau în legătură cu activități sau scopuri frauduloase, ilegale, dăunătoare sau ilegale
 • utilizați site-ul Web pentru a stoca, copia, transmite, găzdui, utiliza, trimite, distribui sau publica materiale constând din virusul computerului, spyware-ul, viermele, calul troian, rootkit-ul, loggerul de tip keystroke sau alt program malware.
 • să desfășoare activități automatizate sau sistematice în scopul colectării datelor (inclusiv, dar fără a se limita la, extragerea de date, extragerea, recoltarea și răzuirea) în legătură cu sau pe site-ul nostru fără consimțământul nostru scris;
 • accesați site-ul web sau interacționați cu acesta în orice fel utilizând un păianjen, un robot sau o altă metodă automatizată, cu excepția indexării în motoarele de căutare;
 • încalcă prevederile incluse în fișierul "robots.txt" pe site;
 • utilizați informațiile colectate de pe site pentru activități comerciale directe (inclusiv, dar nu se limitează la poștă directă, SMS marketing, marketing prin e-mail sau telemarketing).
 • Nu veți folosi informațiile adunate de pe site pentru a contacta anumite companii, persoane fizice sau alte entități.
 • Trebuie să garantați că datele pe care le furnizați prin sau în legătură cu site-ul web sunt veridice.

Garanție limitată
Compania noastră nu garantează sau nu declară că:

 • datele publicate pe site-ul nostru sunt complete sau exacte;
 • materialul publicat este actualizat;
 • site-ul web și orice serviciu oferit pe acesta rămân disponibile.
 • Compania noastră își rezervă dreptul de a anula sau de a modifica, integral sau parțial, serviciile pe care le oferă și de a întrerupe publicarea site-ului la discreția sa, la un moment dat, fără explicații sau notificări prealabile. Excludând cazurile descrise în dispozițiile relevante ale prezentei clauze de excludere, nu veți primi nici o compensație sau nicio formă de plată în cazul anulării sau modificării oricăror servicii de pe site sau în cazul în care publicarea site-ului este întreruptă.
 • În măsura permisă de legea aplicabilă, în conformitate cu dispozițiile clauzei 7a, compania noastră exclude toate garanțiile și declarațiile relevante pentru domeniul de aplicare al prezentei disclaimer, site-ul și utilizarea acestuia.

Răspunderea la excluderi și limitări
 Nici o parte a prezentei clauze de respingere a responsabilității nu trebuie:

 • să excludă sau să limiteze orice răspundere legată de vătămarea corporală sau de deces din neglijență;
 • să excludă sau să limiteze orice răspundere legată de denaturarea frauduloasă sau frauda;
 • să limiteze orice răspundere într-un mod care nu respectă legea aplicabilă;
 • exclude orice răspundere care nu poate fi exclusă de legea aplicabilă.

Toate excluderile și limitările de răspundere prevăzute în alte părți ale prezentului disclaimer:

 • sunt relevante pentru toate obligațiile care decurg din prezentele clauze de raportare sau referitoare la obiectul său, inclusiv datoriile rezultate din obligațiile contractuale, infracțiunile (inclusiv neglijența) sau încălcările obligațiilor legale, cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul disclaimer.
 • Având în vedere că site-ul companiei noastre, inclusiv serviciile și informațiile incluse în acesta, sunt oferite gratuit utilizatorului, societatea noastră nu va purta niciun fel de răspundere pentru orice daune sau pierderi suferite.
 • Nu vom avea nici o răspundere pentru pierderile care rezultă din evenimente sau evenimente care nu pot fi controlate de noi.
 • Nu vom avea nici o răspundere pentru pierderile de afaceri, cu privire la daune sau pierderi de profit, venituri, venituri, producție, utilizare, economii anticipate, contracte, afaceri, fond comercial sau oportunități comerciale.
 • Nu vom avea nici o răspundere pentru corupție sau pierderi de software, date sau intrări în baza de date.
 • Nu vom fi responsabili pentru pierderi indirecte, consecvente sau speciale sau daune.
 • Înțelegeți că este în interesul nostru să ne limităm răspunderea personală (în ceea ce privește angajații și ofițerii noștri) și, în legătură cu acest interes, ne recunoașteți ca o entitate cu răspundere limitată. Sunteți de acord să nu ridicați nici un fel de pretenții personale împotriva angajaților sau ofițerilor noștri în legătură cu pierderile pe care le-ați suferit în legătură cu site-ul nostru sau cu prezenta renunțare la răspundere. Desigur, acest lucru nu exclude sau limitează răspunderea entității pentru omisiunile sau actele angajaților și ofițerilor noștri.

Variație

 • Ne rezervăm dreptul de a revizui periodic prezentul disclaimer.
 • Orice versiune nouă a clauzelor de declinare a responsabilității va intra în vigoare atunci când este publicată pe site-ul nostru
 • Dacă o instanță sau o altă autoritate competentă determină ca o prevedere specială a prezentei clauze de declinare a responsabilității ca neaplicabilă și / sau ilegală, restul clauzelor va continua să se aplice.
 • Dacă o dispoziție, considerată ca fiind inaplicabilă și / sau ilegală, ar deveni executorie și / sau legală dacă o parte din ea ar fi omisă, atunci această parte va fi considerată omisă, iar restul clauzei va continua să se aplice.

Jurisdicția și legea

 • Prezenta disclaimere este interpretată și guvernată de legea din Țările de Jos.
 • Litigiile care apar în legătură cu prezentul document vor fi soluționate exclusiv sub jurisdicția olandeză.

Informații de reglementare și statutare

 • Compania noastră este înregistrată la Camera de Comerț Olandeză cu nr. Versiunea online a registrului este disponibilă la www.kvk.nl.
 • Entitatea noastră este o BV (Besloten Vennotschap), adică o societate cu răspundere limitată și se supune regulilor de publicare ale Camerei Comerciale Olandeze.

Detalii despre companie

 • Acest site este deținut de Clientbooks și operat de ICS Advisory & Finance BV
 • Compania noastră este înregistrată în Olanda, cu sediul central în Rotterdam (Beursplein 37, 3011AA)
 • Locația noastră principală pentru afaceri este la aceeași adresă
 • Contactați-ne prin poștă, folosind adresa sediului nostru central, în atenția Beursplein 37, 3011AA Rotterdam la ICS Advisory & Finance BV
  completarea formularului de contact pe site-ul nostru;
  telefon: + 31 (0) 10 3070665
  email furnizat pe contactați-ne pagina web a site-ului nostru.